Vores garantier

Hos kabel-manden.dk stiller vi nogle garantier på vores produkter i samarbejde med vores hovedleverandør. Der findes henholdvis 5 års garanti og livstidsgaranti. Hvad det betyder for dig kan du læse mere om herunder.

Livstidsgaranti 

Men hvad betyder det?

På mange af vores produkter tilbyder vi livstidsgaranti. Denne garanti bliver håndhævet af os i samarbejde med vores hovedleverandør. Garantien dækker det samme som reklamationsretten dækker. Vi har listet nogle generelle facts om det herunder;

- Dækker ikke selvforskyldte skader
- Dækker ikke generel slidtage
- Dækker hvis produktet bliver defekt
- Dækker brud på ledninger o.lign der IKKE er selvforskyldte

Garantien dækker i hele produktets forventede levetid. Derfor dækker garantien ikke længere hvis produktet er udgået eller en nyere teknologi har overtaget dens plads. Derfor dækker livstidsgarantien kortere på f.eks et scart kabel end den gør på et HDMI kabel.

Du vil kunne kende produkter med denne garanti ved at de har dette logo på:

5 års garanti

Men hvad betyder det?

Denne garanti minder meget om vores livstidsgarani. Samme kriterier gælder for hvornår vi dækker via denne garanti. Forskellen er blot længden af garantien vi tilbyder.

Du kan kende produkter med denne garanti ved at de har dette logo på: